Functionele Architectuur voor u!
Marc Hermsen

Uw wensen worden werkelijkheid!

Droomt u van een verbouwing, nieuwbouw of restyling van uw woonhuis of bedrijfspand?
Dan bent u bij MH tekenwerk aan het juiste adres.
Wij staan voor u klaar, om samen met u, uw droomplek te realiseren. Uw wensen staan centraal bij elk ontwerp.
Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onder het genot van een kop koffie bespreken wij graag al uw wensen en adviseren wij u over de mogelijkheden.

Door technisch onderhoud is de site niet volledig operationeel. Excuus voor het ongemak!

Projecten

MH tekenwerk ontwerpt voor zowel particulieren als bedrijven.
Wij realiseren projecten voor nieuwbouw, verbouw of herbestemmingsplannen.
Wij verzorgen een breed scala aan diensten, vanaf het eerste idee tot aan oplevering.

Bekijk hieronder een selectie van gerealiseerde projecten.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u naar onze Facebook pagina.

Geintereseerd? bel ons voor een afspraak.

Bekijk hieronder een Selectie van gerealiseerde projecten.
Kijk voor meer voorbeelden op Facebook
of bel ons voor een afspraak.

Particulieren

Bedrijven

Werkwijze

Van idee tot resultaat

Wij bespreken graag samen met u de verschillende stappen, van idee tot eindresultaat. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat uw project gerealiseerd wordt conform uw wensen, en onder de voorwaarden die u hebt gesteld.

Drie uitgangspunten staan centraal:

  • Transparant ontwerpproces
  • Ruimte voor uw ideeën
  • Bewaking van kwaliteit en budget


Een bouwproject is voor de meeste mensen een tijdrovende uitdaging.
MH tekenwerk neemt u in alle gevallen veel werk uit handen. In de wetenschap
dat uw belangen in deskundige handen zijn, kunt u doorgaan met uw dagelijkse bezigheden.

Stappen ontwerpproces

Bij ons is elk project uniek. Afhankelijk van uw wensen wordt de wijze van projectbegeleiding op maat gemaakt. Hierover maken wij duidelijke afspraken met u.

Voorbeeld stappenplan ontwerpproces:

Kennismaking
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bespreken wij uw wensen en geven wij uitleg over onze werkwijze. Vervolgens kunnen wij met uw wensen aan de slag.

Offerte
Na het eerste gesprek gaan wij een offerte op maat uitwerken. Daarin beschrijven wij de richtlijnen voor het ontwerp en alle bijbehorende werkzaamheden. In een vervolggesprek lichten wij de offerte toe en maken wij nadere afspraken met elkaar.

Schets- en voorontwerp & vergunningen
Zodra het offertetraject is afgerond maken wij voor u een eerste conceptschets waarin wij uw wensen visualiseren. Tijdens een persoonlijke afspraak laten wij u deze zien, bespreken wij onze inbreng en bepalen wij samen of het ontwerp aan uw wensen voldoet. Als extra service wordt uw ontwerp, in een 3D animatie, aan u gepresenteerd. Dit geeft een realistisch beeld van alle ruimtes in een pand. Tevens kunnen wij u adviseren over de benodigde technische installaties en de mogelijkheden voor energiezuinig bouwen. Ook aandachtspunten voor tuin en interieur nemen wij met alle plezier mee in onze aanbevelingen.

Vergunningsaanvraag
Als u akkoord bent met het definitieve ontwerp dan bereiden wij de vergunningsaanvraag voor. Het ontwerp wordt technisch uitgewerkt en er wordt aangetoond dat het plan voldoet aan alle geldende bouweisen en wet- en regelgeving.

Technische beschrijving
Na afronding van de vergunning werken wij alles volledig en gedetailleerd uit in bestektekeningen en de technische omschrijving. Nu wordt er tot in de kleinste details bepaald hoe en wat er gebouwd moet worden. Die keuzes maken wij uiteraard in overleg met u.

Aanbesteding
Als de technische beschrijving en de tekeningen gereed zijn moet een aannemer geselecteerd worden. Ook hierbij kunnen wij u adviseren. Wij zorgen, indien gewenst, voor de contacten en de communicatie met de aannemer. Vervolgens beoordelen wij de offertes en adviseren wij u bij de selectie.

Bouwfase
De bouw kan beginnen. En ook nu bent u bij MH tekenwerk aan het juiste adres en begeleiden wij u bij alle besluiten. Met de technische tekeningen en beschrijving in de hand begint de aannemer aan uw opdracht. Tijdens de bouw zorgen wij voor de afstemming met de aannemer zodat er gebouwd wordt conform afspraak. U ziet ons dan ook geregeld op de bouwplaats. Zo houden wij gedurende het hele bouwproces grip op de kwaliteit, het budget en de planning. Ook in deze fase informeren wij u uiteraard voortdurend over de vooruitgang.

Oplevering
De oplevering vindt plaats zodra uw project gereed is voor "bewoning". Tijdens de oplevering bekijken wij samen of alle werkzaamheden conform afspraak zijn afgerond. Eventuele gebreken worden genoteerd en door de aannemer verholpen.

Gefeliciteerd met uw nieuwe (of vernieuwde) pand!

Veel gestelde vragen

Handige informatie voor uw kennismaking met een architect.

Waarom een architect?
Een architect kijkt naar de functie en beleving die een gebouw moet vervullen en
de eisen van een opdrachtgever. De architect zorgt ervoor dat de ruimtes goed
ingedeeld worden en dat er een goede samenhang in het pand ontstaat. Dit wordt
gedaan door afmetingen, zichtlijnen en ruimtes op elkaar af te stemmen.
Ook zorgt hij voor de technische en administratieve begeleiding die nodig is om het
ontwerp te realiseren.

Wat is het bouwbesluit?
Dit is de regelgeving waarin de minimale technische eisen staan vermeld waaraan
bouwwerken moeten voldoen. Zowel in het geval van nieuwbouw, verbouw, of herbestemming.
Het speelt een rol bij het verlenen van de omgevingsvergunningen.

Wat is een omgevingsvergunning?
De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. Als u
iets wilt (ver-) bouwen of slopen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Na indiening
van uw aanvraag ontvangt u een besluit van de gemeente.

Wat is een bouwvergunning?
De bouwvergunning is vervangen door de omgevingsvergunning.

Wat is een bestek?
Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk. Het bestek bevat
de administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.
De bijbehorende bestektekeningen vormen samen met de technische
omschrijving de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer
(opdrachtnemer). Een bestek is de basis voor de prijsvorming. Ook afspraken over
meer-minderwerk horen thuis in het bestek.

Wat doet een constructeur?
Aan de hand van de tekeningen van de architect ontwerpt hij de constructie van een
gebouw, en rekent door welk belasting de constructie moet kunnen verdragen. Vervolgens
stelt hij de geschikte materialen voor balken en muren vast.

Wat doet een aannemer?
Bedrijf dat bouwactiviteiten uitvoert. De aannemer bouwt een object, voor een
bepaalde prijs en binnen de vastgestelde termijn. De architect functioneert als opdrachtgever
en houdt ook vaak toezicht op de bouw.
Na akkoord op de opdracht en ontvangst van de benodigde vergunning kan de
aannemer van start. Hij zorgt voor de juiste vakmensen en bouwmaterialen op de
bouwplaats en maakt een bouwplanning.

Wat is meer-minderwerk?
Alle niet voorziene veranderingen in een (nieuwbouw) project. Voor meerwerk moeten
extra uitgaven worden gedaan. Voor minderwerk kan een bedrag terug worden
gekregen.

Wat is een 3D fotorealistische presentatie?
Met de computer vervaardigde 3-dimensionale afbeelding van het te bouwen pand
die oogt als een foto. De afbeelding is op schaal gemaakt en geeft daardoor een
natuurgetrouw beeld van het object.

Over MHtekenwerk

MH tekenwerk staat voor eigentijds, elegant én functioneel ontwerp.
Grote waarde hechten wij aan duidelijke onderlinge communicatie. De goede samenwerking die daardoor ontstaat, is voorwaarde voor een goed ontwerp dat volledig voldoet aan de wensen van de klant.

MH tekenwerk is opgericht in 2010 door Marc Hermsen.
Marc hermsen